Loading...
پرونده خبری

آیا بهرام رادان از همجنسگراها حمایت کرده؟!

سخنان تازه بهرام رادان در آخرین تویتش در مورد حمایت قانونی از همجنسگراها، واکنش های بسیاری را در بین کاربران در پی داشته است.