Loading...
پرونده خبری

ماجرای اولین سربریدن داعشی درفرانسه!

یروهای امنیتی فرانسه روز جمعه با حادثه‌ای بی سابقه مواجه شدند، به صورتیکه یک جنایتکار پس از بریدن سر یک مرد، آن را روی نرده‌های یک شرکت گاز صنعتی نزدیک لیون (شرق فرانسه) در کنار دو پرچم مربوط به گروه‌های افراطی قرار داده بود.

آخرین اخبار پرونده