Loading...
پرونده خبری

AFC اجازه نشستن روی نیمکت را به خاکپور نمی دهد

رییس کمیته‌ فنی و توسعه فدراسیون فو‌تبا‌ل می‌گوید پس از آن که مدارک محمد خاکپور به AFC برای معرفی ارسال شده است، در پاسخ نامه آمده که او نمی‌تواند روی نیمکت بنشیند.