Loading...
پرونده خبری

جزئیات ویروسی که به جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای ایران پرداخت

شرکت کسپرسکی اطلاعاتی را در مورد ویروس Duqu 2.0 که به جاسوسی از مذاکرات هسته‌ای ایران پرداخته است، منتشر کرد.