Loading...
پرونده خبری

ماجرای کسر 5 هزار تومان پیامکی بانک ملی

مدیرکل فناوری اطلاعات و ارتباطات بانک مرکزی گفت:ارسال پیامک از خدمات اضافی بانک هاست و بانک ها می توانند هزینه آن را از مشتریان بگیرند و انجام این کار تخلف نیست.وی ادامه داد: هزینه ارسال پیامک برای بانک ها بالاست و تعدادی از بانک های بزرگ هزینه آن را دریافت می کنند.