Loading...
پرونده خبری

2 روی سکه چهارشنبه سوری

چهارشنبه سوری را امروزه همگان با انفجارهای مهیب و آتش افروزی های زندگی سوزش می شناسند و فراموش کرده اند، این آیین، میراثی کهن و باستانی از تمدن و فرهنگ ایرانی است که می تواند همچنان شادی بیافریند و پلیدی بزداید تا آنکه اندوه به بار آورد.